داوری سریع مقالات و صدور گواهی زود هنگام پذیرش مقاله

| ۰۹:۲۲:۱۷ | ۰۲ / شهریور / ۱۳۹۵ |
شناسه خبر: Ng
داوری سریع مقالات و صدور گواهی زود هنگام پذیرش مقاله

دبیرخانه دومین همایش ملی ساختمان آینده آمادگی دارد به پژوهشگرانی که مایل به دریافت گواهی پذیرش مقاله، پیش از برگزاری همایش هستند،مدارک لازم را صادر و ارسال نماید.

دبیرخانه دومین همایش ملی ساختمان آینده آمادگی دارد به پژوهشگرانی که مایل به دریافت گواهی پذیرش مقاله، پیش از برگزاری همایش هستند،مدارک لازم را صادر و ارسال نماید.

نحوه درخواست:
پژوهشگران محترم می توانند بعد از ارسال فایل کامل مقاله خود از قسمت ارسال مقالات ، از طریق ایمیل دبیرخانه class@kanoonsari.com و سپس شماره تماس 33328022  ، درخواست خود را مبنی بر داوری زود هنگام  و دریافت گواهی موقت ارسال نمایند.

لذا کسانی که مقالات آن ها مورد پذیرش درکنفرانس قرار می گیرد، بعد از پرداخت هزینه ها، گواهی مربوطه صادر و ارسال می گردد.

نکته:

گواهینامه های اصلی پذیرش مقاله، پس از برگزاری کنفرانس ارسال می گردد.

کیمیا سامانه