مهندس سمیه نوروزی

پیام دبیر شورای سیاست گذاری

| ۰۸:۰۷:۳۲ | ۱۳ / تیر / ۱۳۹۵ |
شناسه خبر: Mg
پیام دبیر شورای سیاست گذاری

متن پیام سرکار خانم مهندس سمیه نوروزی، نایب رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری و دبیر شورای سیاست گذاری دومین همایش ملی ساختمان آینده

با یاری پروردگار، درمهرماه سال جاری بار دیگر افتخار میزبانی اساتید، صاحبنظران، مدیران، کارشناسان و دانشجویان محترم حوزه علوم مهندسی و شهری در سراسر کشور در دومین همایش ملی ساختمان آینده را داریم.
باتوجه به اهمیت صنعت ساخت و ساز و سلامت شهرنشینی جامعه، امروزه توجه به روش های نوین در طراحی ساختمان های پایدار به جزئی از اهداف اصلی هر کشور برای توسعه اقتصادی واجتماعی تبدیل شده است.
ازاین رو ایجاد پل ارتباطی مابین جامعه صنعت و مراکز علمی و ارائه توانمندی های اجرایی ازجمله اهداف این همایش می باشد.

 امیداست درفرصت مغتنم پدید آمده دراین همایش، فاصله میان آموزش دهندگان و دانش پژوهان دراجرای فرایند ارائه مطالب آموزشی کمترشده و با انتقال مفاهیم جدید درعرصه مطالعات مهندسی،شرایطی مطلوب درسایه تعامل بالنده مشارکت کنندگان فراهم گردد.

بدون شک ارائه ایده های خلاقانه و نتایج ارزشمند پژوهش های ارسالی پژوهشگران درحیطه های مختلف صنعت ومهندسی ما را در به انجام رساندن هرچه پربارتر این مهم یاری خواهد نمود.

 باور داریم با حضور و مشارکت شما بزرگواران، بتوانیم بانگاهی نو، گامی بلند در راستای توسعه ساختمان های آینده برداریم.

 

 

                                                                                     سمیه نوروزی

                                                 دبیر شورای سیاست گذاری دومین همایش ملی ساختمان آینده

کیمیا سامانه